Classic TT 2016

Install_Bike_Transponder
Banerekord Classic MC Vålerbanen
Banerekord Classic MC etter Vålerbanen
Banerekord Moderne MC Vålerbanen
TR 2016 Roadracing Classic TT_1
TidsskjemaREV3
Web startliste 07.06.2016 22:00 (204 startende)

SØNDAG WUP + R 2
Pre´47 + 50 + 175 – WUP
Pre´47 + 50 + 175 – WUP by Class
Pre´47 + 50 + 175 – WUP Laptimes
Pre´47 + 50 + 175 – Race 2
Pre´47 + 50 + 175 – Race 2 by Class
Pre´47 + 50 + 175 – Race 2 Laptimes

Junior STD – WUP
Junior STD – WUP Laptimes
Junior STD – Race 2
Junior STD – Race 2 Laptimes

SuperMono + 250 GP – WUP
SuperMono + 250 GP – WUP by Class
SuperMono + 250 GP – WUP Laptimes
SuperMono + 250 GP – Race 2
SuperMono + 250 GP – Race 2 by Class
SuperMono + 250 GP – Race 2 Laptimes

Classic 350 + 250 – WUP
Classic 350 + 250 – WUP by Class
Classic 350 + 250 – WUP Laptimes
Classic 350 + 250 – Race 2
Classic 350 + 250 – Race 2 by Class
Classic 350 + 250 – Race 2 Laptimes

Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – WUP
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – WUP by Class
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – WUP Laptimes
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Race 2
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Race 2 by Class
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Race 2 Laptimes

Classic 750 – WUP
Classic 750 – WUP Laptimes
Classic 750 – Race 2
Classic 750 – Race 2 Laptimes

Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – WUP
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – WUP by Class
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – WUP Laptimes
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Race 2
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Race 2 by Class
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Race 2 Laptimes

Nasjonal + Classic Superbike – WUP
Nasjonal + Classic Superbike – WUP by Class
Nasjonal + Classic Superbike – WUP Laptimes
Nasjonal + Classic Superbike – Race 2
Nasjonal + Classic Superbike – Race 2 by Class
Nasjonal + Classic Superbike – Race 2 Laptimes

Forgotten Era 7A 251-1000 – WUP
Forgotten Era 7A 251-1000 – WUP Laptimes
Forgotten Era 7A 251-1000 – Race 2 RESTART
Forgotten Era 7A 251-1000 – Race 2 RESTART Laptimes

Classic Sidevogn A+B+C+D+F – WUP
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – WUP by Class
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – WUP Laptimes
Classic Sidevogn A+B+C+D – Race 2
Classic Sidevogn A+B+C+D – Race 2 by Class
Classic Sidevogn A+B+C+D – Race 2 Laptimes

LØRDAG Q + R 1
Pre´47 + 50 + 175 – Q
Pre´47 + 50 + 175 – Q by Class
Pre´47 + 50 + 175 – Q Laptimes
Pre´47 + 50 + 175 – StartingGrid
Pre´47 + 50 + 175 – Race 1
Pre´47 + 50 + 175 – Race 1 by Class
Pre´47 + 50 + 175 – Race 1 Laptimes

Junior STD – Q
Junior STD – Q Laptimes
Junior STD – StartingGrid
Junior STD – Race 1 RESTART
Junior STD – Race 1 RESTART Laptimes

SuperMono + 250 GP – Q
SuperMono + 250 GP – Q by Class
SuperMono + 250 GP – Q Laptimes
SuperMono + 250 GP – StartingGrid
SuperMono + 250 GP – Race 1
SuperMono + 250 GP – Race 1 by Class
SuperMono + 250 GP – Race 1 Laptimes

Classic 350 + 250 – Q
Classic 350 + 250 – Q by Class
Classic 350 + 250 – Q Laptimes
Classic 350 + 250 – StartingGrid
Classic 350 + 250 – Race 1
Classic 350 + 250 – Race 1 by Class
Classic 350 + 250 – Race 1 Laptimes

Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Q
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Q by Class
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Q Laptimes
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – StartingGrid
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Race 1
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Race 1 by Class
Classic 500 + Forgotten Era 7B -250 + RDLC – Race 1 Laptimes

Classic 750 – Q
Classic 750 – Q Laptimes
Classic 750 – StartingGrid
Classic 750 – Race 1
Classic 750 – Race 1 Laptimes

Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Q
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Q by Class
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Q Laptimes
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – StartingGrid
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Race 1
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Race 1 by Class
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – Race 1 Laptimes

Nasjonal + Classic Superbike – Q
Nasjonal + Classic Superbike – Q by Class
Nasjonal + Classic Superbike – Q Laptimes
Nasjonal + Classic Superbike – StartingGrid
Nasjonal + Classic Superbike – Race 1
Nasjonal + Classic Superbike – Race 1 by Class
Nasjonal + Classic Superbike – Race 1 Laptimes

Forgotten Era 7A 251-1000 – Q
Forgotten Era 7A 251-1000 – Q Laptimes
Forgotten Era 7A 251-1000 – StartingGrid
Forgotten Era 7A 251-1000 – Race 1
Forgotten Era 7A 251-1000 – Race 1 Laptimes

Classic Sidevogn A+B+C+D+F – Q
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – Q by Class
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – Q Laptimes
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – StartingGrid
Classic Sidevogn A+B+C+D – Race 1
Classic Sidevogn A+B+C+D – Race 1 by Class
Classic Sidevogn A+B+C+D – Race 1 Laptimes

FREDAG Free Practice
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 1
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 1 by Class
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 1 Laptimes
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 2
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 2 by Class
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 2 Laptimes
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 3
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 3 by Class
Pre´47 + 50 + 175 + 250 + RDLC – FP 3 Laptimes

Junior STD – FP 1
Junior STD – FP 1 Laptimes
Junior STD – FP 2
Junior STD – FP 2 Laptimes
Junior STD – FP 3
Junior STD – FP 3 Laptimes

SuperMono + 250 GP – FP 1
SuperMono + 250 GP – FP 1 by Class
SuperMono + 250 GP – FP 1 Laptimes
SuperMono + 250 GP – FP 2
SuperMono + 250 GP – FP 2 by Class
SuperMono + 250 GP – FP 2 Laptimes
SuperMono + 250 GP – FP 3
SuperMono + 250 GP – FP 3 by Class
SuperMono + 250 GP – FP 3 Laptimes

Classic 350 + Classic 500 – FP 1
Classic 350 + Classic 500 – FP 1 by Class
Classic 350 + Classic 500 – FP 1 Laptimes
Classic 350 + Classic 500 – FP 2
Classic 350 + Classic 500 – FP 2 by Class
Classic 350 + Classic 500 – FP 2 Laptimes
Classic 350 + Classic 500 – FP 3
Classic 350 + Classic 500 – FP 3 by Class
Classic 350 + Classic 500 – FP 3 Laptimes

Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 1
Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 1 by CLass
Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 1 Laptimes
Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 2
Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 2 by Class
Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 2 Laptimes
Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 3
Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 3 by Class
Classic 750 + Forgotten Era 7B -250 – FP 3 Laptimes

Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 1
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 1 by CLass
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 1 Laptimes
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 2
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 2 by Class
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 2 Laptimes
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 3
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 3 by Class
Formula 80-87 F2 Liten + F1 Stor – FP 3 Laptimes

Nasjonal + Classic Superbike – FP 1
Nasjonal + Classic Superbike – FP 1 by Class
Nasjonal + Classic Superbike – FP 1 Laptimes
Nasjonal + Classic Superbike – FP 2
Nasjonal + Classic Superbike – FP 2 by Class
Nasjonal + Classic Superbike – FP 2 Laptimes
Nasjonal + Classic Superbike – FP 3
Nasjonal + Classic Superbike – FP 3 by Class
Nasjonal + Classic Superbike – FP 3 Laptimes

Forgotten Era 7A 251-1000 – FP 1
Forgotten Era 7A 251-1000 – FP 1 Laptimes
Forgotten Era 7A 251-1000 – FP 2
Forgotten Era 7A 251-1000 – FP 2 Laptimes
Forgotten Era 7A 251-1000 – FP 3
Forgotten Era 7A 251-1000 – FP 3 by Class
Forgotten Era 7A 251-1000 – FP 3 Laptimes

Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 1
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 1 by Class
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 1 Laptimes
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 2
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 2 by Class
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 2 Laptimes
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 3
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 3 by Class
Classic Sidevogn A+B+C+D+F – FP 3 Laptimes