2018 05 11-13 NM/NC asfaltracing, Racing NM AS

Felles tilleggsregler
PM1 Tilleggsregler
PRELIMINÆRT TIDSSKJEMA

SØNDAG
GT4-GT5 Race 2 StartingGrid
GT4-GT5 Race 2
GT4-GT5 Race 2 by Class

GT4-GT5 Race 2 Laptimes
GT4-GT5 Race 2 Lapchart
GT4-GT5 Race 3 StartingGrid
GT4-GT5 Race 3
GT4-GT5 Race 3 by Class

GT4-GT5 Race 3 Laptimes
GT4-GT5 Race 3 Lapchart

Shortcar Extreme-Bandit Race 2 StartingGrid
Shortcar Extreme-Bandit Race 2
Shortcar Extreme-Bandit Race 2 by Class

Shortcar Extreme-Bandit Race 2 Laptimes
Shortcar Extreme-Bandit Race 2 Lapchart

GT+-GT1-GT2-GT3 Race 3 StartingGrid
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 3
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 3 by Class

GT+-GT1-GT2-GT3 Race 3 Laptimes
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 3 Lapchart

Formula Basic-NEZ Race 2 StartingGrid
Formula Basic-NEZ Race 2
Formula Basic-NEZ Race 2 Laptimes
Formula Basic-NEZ Race 2 Lapchart

Historisk Racing 10 Race 2 StartingGrid
Historisk Racing 10 Race 2
Historisk Racing 10 Race 2 by Class
Historisk Racing 10 Race 2 Laptimes
Historisk Racing 10 Race 2 Lapchart

944 Cup Race 2 StartingGrid
944 Cup Race 2
944 Cup Race 2 by Class

944 Cup Race 2 Laptimes
944 Cup Race 2 Lapchart

Historisk Racing 8-9 Race 2 StartingGrid
Historisk Racing 8-9 Race 2
Historisk Racing 8-9 Race 2 by Class

Historisk Racing 8-9 Race 2 Laptimes
Historisk Racing 8-9 Race 2 Lapchart

Seven-RSR Race 2 StartingGrid
Seven-RSR Race 2
Seven-RSR Race 2 by Class

Seven-RSR Race 2 Laptimes
Seven-RSR Race 2 Lapchart

PCN R+S Race 2 StartingGrid
PCN R+S Race 2
PCN R+S Race 2 by Class

PCN R+S Race 2 Laptimes
PCN R+S Race 2 Lapchart

Warm Up Alle klasser
Warm Up Alle klasser by Class
Warm Up Alle klasser Laptimes

LØRDAG
Seven-RSR Qual
Seven-RSR Qual by Class
Seven-RSR Qual Laptimes
Seven-RSR Race 1 StartingGrid
Seven-RSR Race 1
Seven-RSR Race 1 by Class

Seven-RSR Race 1 Laptimes
Seven-RSR Race 1 Lapchart

Formula Basic-NEZ Qual
Formula Basic-NEZ Qual Laptimes
Formula Basic-NEZ Race 1 StartingGrid
Formula Basic-NEZ Race 1
Formula Basic-NEZ Race 1 Laptimes
Formula Basic-NEZ Race 1 Lapchart

Shortcar Extreme-Bandit Qual
Shortcar Extreme-Bandit Qual by Class
Shortcar Extreme-Bandit Qual Laptimes
Shortcar Extreme-Bandit Ravce 1 StartingGrid
Shortcar Extreme-Bandit Race 1
Shortcar Extreme-Bandit Race 1 by Class
Shortcar Extreme-Bandit Race 1 Laptimes
Shortcar Extreme-Bandit Race 1 Lapchart

944 Cup Qual
944 Cup Qual Laptimes
944 Cup Race 1 StartingGrid
944 Cup Race 1
944 Cup Race 1 Laptimes
944 Cup Race 1 Lapchart

GT4-GT5 Qual
GT4-GT5 Qual by Class
GT4-GT5 Qual Laptimes
GT4-GT5 Race 1 StartingGrid
GT4-GT5 Race 1
GT4-GT5 Race 1 by Class
GT4-GT5 Race 1 Laptimes
GT4-GT5 Race 1 Lapchart

GT+-GT1-GT2-GT3 Qual
GT+-GT1-GT2-GT3 Qual by Class
GT+-GT1-GT2-GT3 Qual Laptimes
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 1 StartingGrid
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 1
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 1 by Class
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 1 Laptimes
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 1 Lapchart
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 2 StartingGrid
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 2
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 2 by Class

GT+-GT1-GT2-GT3 Race 2 Laptimes
GT+-GT1-GT2-GT3 Race 2 Lapchart

Historisk Racing 8-9 Qual
Historisk Racing 8-9 Qual by Class
Historisk Racing 8-9 Qual Laptimes
Historisk Racing 8-9 Race 1 StartingGrid
Historisk Racing 8-9 Race 1
Historisk Racing 8-9 Race 1 by Class

Historisk Racing 8-9 Race 1 Laptimes
Historisk Racing 8-9 Race 1 Lapchart

PCN R+S Qual
PCN R+S Qual by Class
PCN R+S Qual Laptimes
PCN R+S Race 1 StartingGrid
PCN R+S Race 1
PCN R+S Race 1 by Class

PCN R+S Race 1 Laptimes
PCN R+S Race 1 Lapchart

Historisk Racing 10 Qual
Historisk Racing 10 Qual by Class
Historisk Racing 10 Qual Laptimes
Historisk Racing 10 Race 1 StartingGrid
Historisk Racing 10 Race 1
Historisk Racing 10 Race 1 by Class
Historisk Racing 10 Race 1 Laptimes
Historisk Racing 10 Race 1 Lapchart

Warm Up Alle klasser
Warm Up Alle klasser by Class
Warm Up Alle klasser Laptimes

FREDAG
FP1 Lukkede biler
FP2 Lukkede biler
FP3 Lukkede biler
FP3 Lukkede biler Laptimes
FP4 Lukkede biler
FP4 Lukkede biler Laptimes

FP1 Open biler
FP2 Open biler
FP3 Open biler
FP3 Open biler Laptimes

GT3-GT4-GT5-PCNR FP 01
GT3-GT4-GT5-PCNR FP 01 Laptimes
GT3-GT4-GT5-PCNR FP 02
GT3-GT4-GT5-PCNR FP 02 Laptimes
GT3-GT4-GT5-PCNR FP 03
GT3-GT4-GT5-PCNR FP 03 Laptimes

GT+-GT1-GT2-PCNS FP 01
GT+-GT1-GT2-PCNS FP 01 Laptimes
GT+-GT1-GT2-PCNS FP 02
GT+-GT1-GT2-PCNS FP 02 Laptimes
GT+-GT1-GT2-PCNR FP 03
GT+-GT1-GT2-PCNR FP 03 Laptimes

Formula Basic-NEZ-RSR-Seven FP 01
Formula Basic-NEZ-RSR-Seven FP 01 Laptimes
Formula Basic-NEZ-RSR-Seven FP 02
Formula Basic-NEZ-RSR-Seven FP 02 Laptimes
Formula Basic-NEZ-RSR-Seven FP 03
Formula Basic-NEZ-RSR-Seven FP 03 Laptimes

Shortcar Extreme-Shortcar Bandit FP 01
Shortcar Extreme-Shortcar Bandit FP 01 Laptimes
Shortcar Extreme-Shortcar Bandit FP 02
Shortcar Extreme-Shortcar Bandit FP 02 Laptimes
Shortcar Extreme-Shortcar Bandit FP 03
Shortcar Extreme-Shortcar Bandit FP 03 Laptimes

Historisk Racing 8-9-10 FP 01
Historisk Racing 8-9-10 FP 01 Laptimes
Historisk Racing 8-9-10 FP 02
Historisk Racing 8-9-10 FP 02 Laptimes
Historisk Racing 8-9-10 FP 03
Historisk Racing 8-9-10 FP 03 Laptimes