2018 05 18-20 NM – NC – Åpent løp RR Vålerbanen RaceTrack

Kjapt om kjede
Install_Bike_Transponder
1 – TR Vålerbanen MAI 2018
1b – PM til TR Vålerbanen MAI 2018
2 – Tidsskjema FREDAG trening – 18 05 2018 – NORSK – alt 2
2 – TIME SCHEDULE VÅLERBANEN – MAI 2018


Banerekord MC Vålerbanen

SØNDAG
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – WUP
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – WUP by Class
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – WUP Laptimes
Jr Sport 300 – SSP 300 – Race 2
Jr Sport 300 – SSP 300 – Race 2 by Class

Jr Sport 300 – SSP 300 – Race 2 Laptimes
Jr Sport 300 – SSP 300 – Race 2 Lapchart

Total Qual SSt 600

N Cup SSt 600 – Jentecup- WUP
N Cup SSt 600 – Jentecup- WUP by Class
N Cup SSt 600 – Jentecup- WUP Laptimes

N Cup SSt 600- Race 2 StartingGrid
N Cup SSt 600- Race 2
N Cup SSt 600- Race 2 Laptimes
N Cup SSt 600- Race 2 Lapchart

NM SSt 600-Jentecup – WUP
NM SSt 600-Jentecup – WUP Laptimes

Jentecup – Race 2
Jentecup – Race 2 Laptimes
Jentecup – Race 2 Lapchart

NM SB – Race 2
NM SB – Race 2 Laptimes
NM SB – Race 2 Lapchart

NM SSt 600- Race 2 StartingGrid
NM SSt 600- Race 2
NM SSt 600- Race 2 Laptimes
NM SSt 600- Race 2 Lapchart

N Cup SB – WUP
N Cup SB – WUP Laptimes
N Cup SB – Race 2
N Cup SB – Race 2 Laptimes
N Cup SB – Race 2 Lapchart

NM SB – WUP
NM SB – WUP Laptimes

LØRDAG
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – Q1
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – Q1 by Class
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – Q1 Laptimes
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup- Q2
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup- Q2 by Class
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup- Q2 Laptimes
Jr Sport 300 – SSP 300 Total Q
Jr Sport 300 – SSP 300 Race StartingGrid
Jr Sport 300 – SSP 300 – Race 1
Jr Sport 300 – SSP 300 – Race 1 by Class
Jr Sport 300 – SSP 300 – Race 1 Laptimes
Jr Sport 300 – SSP 300 – Race 1 Lapchart

NM-N Cup SSt 600 – Jentecup- Q1
NM-N Cup SSt 600 – Jentecup- Q1 by Class
NM-N Cup SSt 600 – Jentecup- Q1 Laptimes

N Cup SSt 600 – Jentecup- Q2
N Cup SSt 600 – Jentecup- Q2 by Class
N Cup SSt 600 – Jentecup- Q2 Laptimes

Jentecup Total Q
Jentecup Race StartingGrid
Jentecup – Race 1
Jentecup – Race 1 Laptimes
Jentecup – Race 1 Lapchart

N Cup SSt 600 – Race StartingGrid
N Cup SSt 600- Race 1 RESTART
N Cup SSt 600- Race 1 RESTART Laptimes
N Cup SSt 600- Race 1 RESTART Lapchart

NM SSt 600 Race StartingGrid
NM SSt 600- Race 1
NM SSt 600- Race 1 Laptimes
NM SSt 600- Race 1 Lapchart

NM-N Cup SB – Q1
NM-N Cup SB – Q1 Laptimes

N Cup SB – Q2
N Cup SB – Q2 Laptimes
N Cup SB – Race StartingGrid
N Cup SB – Race 1
N Cup SB – Race 1 Laptimes
N Cup SB – Race 1 Lapchart

NM SB – Q2
NM SB – Q2 Laptimes
NM SB – Race StartingGrid
NM SB – Race 1
NM SB – Race 1 Laptimes
NM SB – Race 1 Lapchart

FREDAG
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – FP 1
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – FP 1 Laptimes
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – FP 2
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – FP 2 Laptimes
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – FP 3
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – FP 3 Laptimes
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – FP 4
Jr Sport 300 – SSP 300 – Jentecup – FP 4 Laptimes

NM-N Cup SB – FP 1
NM-N Cup SB – FP 1 Laptimes
NM-N Cup SB – FP 2
NM-N Cup SB – FP 2 Laptimes
NM-N Cup Superbike Total FP 1+2

N Cup SB – FP 3
N Cup SB – FP 3 Laptimes
N Cup SB – FP 4
N Cup SB – FP 4 Laptimes

NM SB – FP 3
NM SB – FP 3 Laptimes
NM SB – FP 4
NM SB – FP 4 Laptimes

NM-N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 1
NM-N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 1 Laptimes
NM-N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 2
NM-N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 2 by Class
NM-N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 2 Laptimes
NM-N Cup Superstock 600 Total FP 1+2

N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 3
N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 3 Laptimes
N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 4
N Cup SSt 600 – Jentecup- FP 4 Laptimes

NM SSt 600 – FP 3
NM SSt 600 – FP 3 Laptimes
NM SSt 600- FP 4
NM SSt 600- FP 4 Laptimes