Investeringer for 2019

Da er det i disse dager investert i oppgradert utstyr,
primært til Vålerbanen Race Track.

Det blir sløyfer/måling::
* Start/Finish
* Pit ut
* Pit in
* Mellomtid 1 mellom post 1-2
* Mellomtid 2 mellom post 6-7
* Offisiell tempmåler i asfalt ved start/finish
* Tavle med nedtelling av tid/Runder på innerbane ved post 5, styrt av ny innkjøpt software.